Tidskriften Krattan startsida
Sök artikel
 
 HEM   OM KRATTAN   ARKIV   BLOGG   PRENUMERATION   KONTAKT 

 

Artikel publicerad i Krattan 2006 (Årgång 19) Nummer 9 (Nov), sid 33-36

Jansoniterna - om en svensk utvandring del 1. Från Biskopskulla till Bishop Hill.
BENNY HOLMBERG (Foto: MONIKA LIND- HOLMBERG)

”Det är ett land likt himmelriket, det rymmer allt sant och gott och fritt, det är ett land för verksamhet, ett land där arbetaren får såväl vetebrödskaka som regenten”

(Bildtext: Byggnaden på bilden är Steeple Building i Bishop Hill. Det är Bishop Hills största byggnad och byggd enligt svensk dåtida stil i början på 1800-talet.)

År 1846 utvandrade jansoniterna till Bishop Hill i Amerika. Jansoniterna var en religiös sekt ledd av den karismatiske ledaren Erik Jansson.
Bishop Hill är svenskbygden som grundlades av jansoniterna. En religiös rörelse som under sin ledare Erik Jansson lämnade Sverige efter att ha blivit jagade av det svenska prästerskapet för sina brott mot konventikelplakatet.
Vi ska gå cirka 150 år tillbaks i tiden i det dåtida Sverige för att se hur det hela en gång började.
...”Anklagad , Erik Jansson, av vanlig mans växt, väl klädd i blå klädesrock, hade kortklippt hår, magert bleklagt ansikte, med utstående kindkotor, insjunkna kinder, spetsig rak näsa, run haka, blå läppar, ovanligt breda tänder i övre delen av munnen, samt röjde i hela sitt utseende icke något ovanlig eller vidrigt. Erik Jansson, som är tretttio-fem år gammal, mager, av god kroppsbyggnad, begåvad med livlig föreställningsförmåga och intagen av religiös rörelse, lider av ett extaserat tillstånd gränsande till partiell sinnesrubbning under i övrigt bibehållna själskrafter och utan tecken av något kroppsligt lidande. Dess i minnet upfattade verbala samling av bibelspråk, deras kombinatio-ner, tillämpningar, och förklaringar, efter egna som synes orubbliga åsikter, utvisa mer än valig fattningsförmåga hos en i övrigt rå och obildad människa.”...
Så kan man läsa att Erik Janssons beskrivs i domstolsprotokoll från oktober 1845.

Erik Jansson var bondepredikanten som 1846 anförde den första stora svenska utvand-ringen till Amerika. Hans följe-slagare var de som kom att kallas jansoniterna och som emigrerade från Hälsing-land, Dalarna och Uppland till Illinois i USA och grundlade Bishop Hill som uppkallades efter Erik Janssons födelsesocken Biskopskulla i Uppland.
Dramatiken var stor i hemlandet i jakten på denne Erik Jansson som anförde sina lärjungar i sin religiösa tro och bröt mot konventikelplakatet där det bland annat förbjöds för någon annan en präs-terskapet att hålla religiösa sammankomster.
I Vestmanlands läns tidning kunde man läsa den 27 juni 1844:
...” I torsdags natt gjordes av härvarande tillförordnad kronolänsman ett försök att gripa Erik Jansson. Kronobetjänten var biträdd av militär personal och femtio- sextio handfasta karlar.
Uppträdandet var ruskigt. Alla vänliga föreställningar voro fruktlösa. Läsarna försvarade med samlad styrka ingången till ett hus som inneslöt deras afgudade profet. Första anfallet avslogs av dom emedan våld ville undvikas. Fönstren fråntogs då och man måste ordentligen med storm intaga fästet. Segern blev dock snart afgjord dock icke utan oväsend och tumult. Männen slogos och kvinnorna skreko och tjöto och man såg även blod flyta och hela affären liknade religionskrig.
Sedan huset var intaget stillade läsarna sig något och det värsta oväsendet var förbi. Men den efter-sökte Erik Jans-son hade gömt sig väl, att det dröjde innan man kunde få honom till rätta. Han hade hemligen från vinden ovan om andra våningen nedkrupit uti ett hål som bildades av spiselmuren och hörnet av ett rum så att han var helt och hållet osynlig och innesluten och kunde ej framfås utan att speiselmuren sönderrevs, vilket sked-de.
Efter långt arbete framdrogs han slutligen ur sin håla och man fick skåda hans vidriga gestalt och ansikte.”... (Vestmanlands läns Tidning 27 juni 1844)

Det var ett välorganiserat kolonisationsföretag som ägde rum. Man hade bland annat stöd av några av de rikaste och mest välbärgade bönderna i de trakter man lämnade. Som i Dalarna där den rikaste bonden som följde med var Linjo-Gabriel Larsson från Östra Fors i Malung och han bidrog med 24 000 riksdaler till Bishop Hills grundande.
Man sände till att börja med i väg en föråkare, Olof Olsson, som i ett brev hem till emigranterna råder alla att:
…”blott taga de starkaste och bästa kläder, gör pengar av allt ni kan, likväl vill jag att bönderna taga järnstörar med sig till eget behov, icke mer, och kokkärl som behövs på sjön, försedda med täta lock, beräkna lika för barn och folk, tag väl torrt bröd, fyra lispund per man, dito ett lispund fläsk, 1,5 lispund kött”...
Olssons intryck av landet var synnerli-gen positiva:
...”Det är ett land likt himmelriket, det rymmer allt sant och gott och fritt, det är ett land för verksam-het, ett land där ar-betaren får såväl vetebröds-kaka som regenten”…

Båtresan gjordes med segelfartyg som fraktade järn och förutom detta tog ett hundratal passagerare vilka fick ligga packade som sillar i lastutrymmena.
Resan var farofylld och besvärlig och flera resenärer klarade inte strapatserna. Under denna emigration gick flera fartyg under och tog med sig emigranter i djupet. Men en resenär skrev vid framkomsten ett brev hem:
...”Allra först vill jag berätta för dig vilken ordning våra vänner anlänt till Amerika. I början av juni ankom Erik Jansson med familj och sällskap 8 personer. Och därefter Jonas i Norrbyn och Jonas i Hede från samma ställe, Kristiania. Den 11 juni anlände jag ensam med en norsk brigg. Så kom John Olsson och 160 personer med skeppet Vilhemina från Gävle, norska briggen Agder med 45 personer, därefter kommer 46 vänner från Vestmanland och Dalarna med en norsk brigg från Stockholm.
Skeppet Solide med 160, och sist 50 personer som avgingo från Stockholm med briggen Carolina. Dessa gingo förlorade vid franska kusten, men folket räddades av franska fiskare och sändes av regeringen hit till New York”…
Efter ankomsten till New York för alla dessa resenärer återstod en lång resa in i kontinenten. En erikjanssare skildrar resan i ett brev hem:
...”Uti New York voro vi i 9 dygn. Den 25 september steg vi ombord på ett ångfartyg att fara hit. Då vi först kommo till en stad som heter Albany vilket gick på 7 timmar, därifrån foro vi med kanalbåt till en stad som heter Buffalo. Båten drogs av två- tre hästar, vilka ibland ombyttes. Denna kanal är gräven och har 85 slussar. Du ska tro att det var härligt att fara genom ett så vackert land! Sedermer fortsatte vi resan från Buffalo med ång-fartyg genom Påvar och tre stora sjöar, till en stad Chigago, varifrån vi sedan begovo oss in i landet. Till denna plats till vilken vi hade 25 svenska mil ankom vi den 8 oktober”...
I den första skeppslasten erikjansare som anlände till platsen för bosättningen fanns bland annat dalfolk och bland dem Linjo Gabriel Larsson med hans familj från Östra fors i Malung. Man slog sig till en början ned i Red Oak Grove som ligger tre mil väst om Bishop Hill, därefter utsåg man den plats där Bishop Hill-kolonin anlades.

Benny Holmberg

Benny Holmberg kommer att berätta om Bishop Hill i Illinois i USA och den svenskbygdens etablering och historia och om hur han och Monika Lind-Holmberg blev inbjud-na dit av Bishop Hill Heritage Association, om resan dit, radiointervjuer, uppläsningar och konstutställning på plats i Bishop H. Detta i några artiklar i kommande Krattan-nummer.

Källor:
* Benny Holmbergs dokumentärserie i Radio P4 Dalarna, om hans och Monika Lind-Holmbergs resa och utställning i Bishop Hill 1992,. ”Bishop Hill - Avesta ,Yesterday and Today”.
* Artikel i Bishop Hill- sällskapets skrift ”Bulletinen” nr 2, 1992, ”Bishop Hill - Biskopskulla, av Kaj Annebrandt,
* O Isaksson /S. Hallgren ”Bishop Hill, svensk koloni på prärien” ( 1969 ).


 
Tillbaka till Krattan 2006 (Årgång 19) Nummer 9 (Nov)

 Senaste Krattan

Nr 6 2016


Börja prenumerera!
För bara 100 kr får du tre nummer av Krattan. Tidskriften har löpande prenumeration, dvs du kan börja och sluta när som helst på året.

Klicka här för mer info»


Skriv själv!
I Krattan kan vem som helst skriva! Om du har något att säga eller har bilder du vill ha publicerade tycker vi att du ska ta chansen!

Klicka här för mer info»

 

Krattan, c/o Bror Kajsajuntti, Gösgränd 1, 974 52 Luleå, Telefon 0920-660 16, byprofeten@bredband.net
Copyright Krattan 2006. All rights reserved. Powered by iPublishing